από τον Νικηφόρο Βυζαντινό.

 

Θα σε ξανάβρω, να το ξέρεις

μην φοβηθείς όσο θα λείπω

κι απ της καρδιάς τον κάθε

χτύπο

θα καταλάβω αν υποφέρεις.

 

Θα σε ξανάβρω, κάποιαν ώρα

πέρα απ την θάλασσα του πόνου

απο της ζωής την κάθε μπόρα

και το λεπίδι αυτό του χρόνου.

 

Θα σε ξανάβρω, να θυμάσαι

θα σ΄αγαπήσω ακόμα τόσο

τι κι αν μακριά μου πιά

κοιμάσαι

ποτέ μου δεν θα σε σκοτώσω.

 

Θα σε ξανάβρω, μην φοβάσαι

θα ναι αλλιώτικος ο χρόνος

δεν θα μπορείς πιά να λυπάσαι

και θα χει φύγει κάθε πόνος.