Από την Λίλιαν Σίμου

 

Πρώτη μας ανάγκη είναι να δείξουμε την παρουσία μας, να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας και να δηλώσουμε πως «υπάρχουμε», όπως εξηγήσαμε για τον Ωροσκόπο. Στο δεύτερο στάδιο μας ενδιαφέρει η αίσθηση της ασφάλειας, προκειμένου να «ορθώσουμε ανάστημα» και να προβάλλουμε την αξία μας κι αυτό περιγράφετται από τον δεύτερο οίκο.

Στην συνέχεια, στο τρίο πεδίο δράσης, ο τρίτος τομέας του ωροσκοπίου, έρχεται να μας μυήσει και να μας μάθει μέσα από την καθημερινή ρουτίνα, το  παιχνίδι της ζωής, να αντιληφθούμε τη διάνοια μας και μέσα από αυτή την ύπαρξη μας,

Είναι εκεί που εισπράττουμε πληροφορίες από το περιβάλλον και αναπτύσσουμε τις πρώτες σκέψεις. Η άποψη που έχουμε για την ζωή, διαμορφώνεται μέσα από τις ποικίλες εντυπώσεις που θα επεξεργαστούμε σταδιακά.

 

Τι βλέπω και τι αντιλαμβάνομαι;

Τι έχω σαν πληροφορία;

Πώς κάνω τα πρώτα βήματα αναγνώρισης του περιβάλλοντος;

Τι ακούω και τι λέω;

Πώς υπερασπίζομαι τις ιδέες μου;

Με ποια λογική εξηγείται ό,τι μου συμβαίνει;

 

Το πνεύμα αναπτύσσεται μέσω της λογικής και του ορθολογισμού, αφυπνίζοντας ταλέντα και δεξιότητες που θα αναπτυχθούν στην συνέχεια.

Διαμορφώνουμε σκέψη, άποψη, εκτίμηση.

Μαθαίνουμε, διδασκόμαστε, επικοινωνούμε νοητικά, λεκτικά, γραπτά, πνευματικά, προβάλλοντας τις εμφανείς και λιγότερο εμφανείς μας σκέψεις.

Διαμορφώνεται και χτίζεται η αίσθηση της ασφάλειας με βάση τις καθημερινές συνήθειες και τις συναλλαγές μας με άλλους ανθρώπους

Είναι ο θεμέλιος λίθος,  προκειμένου να αναπτύξουμε την αντίληψη μας σε φυσικό επίπεδο και να ολοκληρωθούμε μέσα από την ψυχολογική και πνευματική μας εξέλιξη!

Η μαθητεία είναι  βηματισμός που θα μας ακολουθήσει σε όλη την ζωή.

Η ικανότητα να αναλύουμε και να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες, είναι η βάση της πνευματικής μας διεύρυνσης.

Ερωτήσεις, απαντήσεις, σε εναλλαγή, μοιάζουν με ένα παιχνίδι του νου που ανοίγει προς νέους ορίζοντες.

Δεν υπάρχουμε απλά (ωροσκόπος), δεν έχουμε τα βασικά είδη επιβίωσης (δεύτερος οίκος), αλλά αναγνωρίζουμε, γνωρίζουμε, μαθαίνουμε, εξηγούμε το «γιατί» υπάρχουμε και γιατί  δημιουργούνται οι ανάγκες μας.

Στην συνέχεια, μεταφέρουμε με τον λόγο, γραπτό ή προφορικό, τις δικές μας απόψεις, δονώντας το περιβάλλον και εισπράττοντας τις δικές του δονήσεις.

Όλα είναι μία μαθητεία… είτε οι πρώτες λέξεις που μαθαίνουμε ως παιδιά, είτε τα σχολικά χρόνια, είτε οι δεξιότητες που αναπτύσσονται πρακτικά και εμπειρικά.

Αντιλήψεις, προκαταλήψεις, πεποιθήσεις, διαμορφώνονται συνειδητά και υποσυνείδητα. Ορίζουν τις μετέπειτα επιλογές.

Οι άνθρωποι γύρω μας είναι «αδέλφια», συνοδοιπόροι από τα πρώτα μονοπάτια της αναζήτησης.

Είναι εδώ που αντιλαμβανόμαστε πως η ζωή είναι ένα ταξίδι και αξίζει να ξεκινήσουμε με τα πρώτα της βήματα….καθώς ο γύρος του κόσμου πάντα ξεκινά με ένα βήμα, σύμφωνα με την κινέζικη παροιμία.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Τρίτο οίκο, μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο μας