Συμβαδίζοντας με τις επιταγές της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, συστήνεται στην παγκόσμια κοινότητα μέσω της διάθεσης αγγλόφωνων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Εκμηδενίζοντας τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου, το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών επιχειρεί να φέρει κοντά εκπαιδευόμενους από όλες τις γωνιές του πλανήτη υλοποιώντας μια σημαντική προσπάθεια εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Αθηνών, αξιοποιώντας το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας αλλά και το έργο της σύγχρονης ερευνητικής και ακαδημαϊκής δραστηριότητας.

Αναγνωρισμένο διεθνώς, με σταθερή και συστηματική παρουσία σε υψηλές θέσεις αξιολόγησης των διεθνών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, το Πανεπιστήμιο Αθηνών μοιράζεται με το διεθνές κοινό την ακαδημαϊκή του αριστεία σε τομείς αιχμής ενώ συστήνει εκ νέου γνωστικά αντικείμενα συνυφασμένα με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας (αρχαιολογία, φιλοσοφία, γλώσσα κα) αλλά και την εξέλιξη της σύγχρονης Δυτικής σκέψης.

Από το φάσμα των προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί στην αγγλική, ο εκπαιδευόμενος έχει την ευκαιρία να επιλέξει μέσα από ένα σύνολο τίτλων προσβλέποντας είτε στην ανάπτυξη επιμέρους επαγγελματικών δεξιοτήτων και εξειδικευμένης επιμόρφωσης είτε στην εμβάθυνση σε θεματικές που σχετίζονται με την ευρύτερη ατομική καλλιέργεια και εξέλιξη, στη βάση της προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως δια βίου αναγκαιότητας.

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ELearning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ακολουθώντας την μακρόχρονη παράδοση στην παροχή και ανάπτυξη εξ αποστάσεως προγραμμάτων ασύγχρονης επιμόρφωσης- διαθέτοντας μέχρι σήμερα πάνω από 250 προγράμματα και αριθμώντας 45,000 αποφοίτους- το Πρόγραμμα E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών διαμόρφωσε μια σύγχρονη διαδραστική πλατφόρμα διεθνών προτύπων για τη φιλοξενία των αγγλόφωνων προγραμμάτων που διαθέτει, φιλοδοξώντας να παράσχει στους εκπαιδευόμενους του μια ξεχωριστή εκπαιδευτική διαδικασία στα πρότυπα των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων με τη χρήση των πλέον αναβαθμισμένων εργαλείων και μεθόδων διδασκαλίας. Κομβικής σημασίας στην ανάπτυξη του εν λόγω εγχειρήματος η συμμετοχή του καταξιωμένου ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος. Κάθε πρόγραμμα εποπτεύεται τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης όσο και εκπαιδευτικής υποστήριξης από αναγνωρισμένα μέλη του Διδακτικού- Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών εξασφαλίζοντας την μέγιστη ακαδημαϊκή εγκυρότητα.

Εξ Αποστάσεως Προγράμματα στην Αγγλική – Κατηγορίες Προγραμμάτων

Μέσα από τα 35 διαθέσιμα προγράμματα που προσφέρονται ήδη από το elearninguoa.org και συνεχώς αυξάνονται, οι εν δυνάμει εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν από μια σειρά ακαδημαϊκών αντικειμένων όπως αυτά επιμερίζονται σε 8 βασικές κατηγορίες:

Είτε προσβλέποντας στην αμιγώς επαγγελματική κατάρτιση είτε στην ευρύτερη προσωπική ανάπτυξη, τα αγγλόφωνα προγράμματα του E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν σχεδιαστεί στην κατεύθυνση της κάλυψης των απαραίτητων εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και του ζητούμενου της εποχής τη διαμόρφωση αλλά και διαρκή αναβάθμιση των ανταγωνιστικών δεξιοτήτων.

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία – Πιστοποιητικό

Η εκπαιδευτική διαδικασία που πλαισιώνει το ειδικά διαμορφωμένο ακαδημαϊκό υλικό αποτελεί ένα συνδυασμό βέλτιστων πρακτικών, σύγχρονων μεθοδολογιών και τεχνικών μέσων περιλαμβάνοντας τόσο προσωπική εκπαιδευτική υποστήριξη από πιστοποιημένους εκπαιδευτές όσο και διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Παράλληλα, το ασύγχρονο πρότυπο εκπαίδευσης που ακολουθείται εξασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία στους συμμετέχοντες αποδομώντας εμπόδια όπως ο χρόνος και ο χώρος και καθιστώντας την εκπαιδευτική διαδικασία, μια πράξη γόνιμης και ουσιώδους προσωπικής αναζήτησης.

Κάθε πρόγραμμα αναπτύσσεται με τη συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητών του ΕΚΠΑ, σε μια διατμηματική προσπάθεια που αναδεικνύει τη διεπιστημονικότητα ως θεμελιώδη προσέγγιση της γνώσης με τη συνεχή ανανέωση και επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού ως τον επιδιωκόμενο, κάθε φορά, στόχο.

Επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί σε απόδοση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Το πρώτο βήμα έχει ήδη ολοκληρωθεί! Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους Έλληνες απανταχού καθώς και τη διεθνή κοινότητα να ανακαλύψει τα σημαντικά επιτεύγματα του ελληνικού πολιτισμού και ακαδημαϊκού έργου, να εξερευνήσει την ιστορία της Ελλάδας και να εμβαθύνει στην ελληνική κουλτούρα και τις αξίες που αποτέλεσαν την αφετηρία του σύγχρονου Δυτικού κόσμου με ένα από τα προσφερόμενα αγγλόφωνα προγράμματα επιμόρφωσης που διαθέτει.
www.elearninguoa.org _____________________________________________________________________

*Περισσότερο Υλικό | Ενδεικτικά Εισαγωγικά Βίντεο Προγραμμάτων

Πρόγραμμα: Mediterranean Food and Diet

https://www.youtube.com/watch?v=j0EV4GrU53E

Πρόγραμμα: Stem cells and Regenerative Medicine

https://www.youtube.com/watch?v=pO4N4w5gLdo

Πρόγραμμα: Greek Philosophy – The Art of Living

https://www.youtube.com/watch?v=EBLF0hgp2rk

Πρόγραμμα: The arts of ancient Greece | the Birth of Classical Taste

https://www.youtube.com/watch?v=wUwHX00AKaY

Πρόγραμμα: The City | An Itinerary from Classical Past to Future https://www.youtube.com/watch?v=tny90Znl-og

Πρόγραμμα: Design and Optimization of Zero Energy Consumption Buildings

https://www.youtube.com/watch?v=2yRHhYFeZ7k

**Περισσότερες Πληροφορίες

Για αιτήσεις- εγγραφές: info@elearninguoa.org, :+30 210 368 9359 & +30 210 368 9319

Πηνελόπη Δήμα Email: pdima@elke.uoa.gr Tηλ.: +30 2103689359