Από την Λίλιαν Σίμου

 

Σε μία προσπάθεια να εμβαθύνουμε σε πτυχές της προσωπικότητας, πέραν της πρώτης αίσθησης του ζωδίου του Ηλίου, της Σελήνης και του Ωροσκόπου, έχουμε Ποιότητες και Ιδιότητες που προκύπτουν και χρωματίζουν ακόμη πιο έντονα την ύπαρξή μας.

Ποιότητες που αφορούν την δυναμική της σύνθεσης του χάρτη μας (δακτυλικό αποτύπωμα της ύπαρξης) και Ιδιότητες που περιγράφουν τον τρόπο εκδήλωσης της δυναμικής μας.

Εξετάζοντας με τη σειρά αυτά τα ιδιαίτερα σημεία της ανάλυσης, ας προσεγγίσουμε το καθένα ξεχωριστά για να κατανοήσουμε τις πτυχές που κρύβουμε στο βαθύτερο κομμάτι της παρουσίας μας στη γη…

Ποιότητες εμφανίζονται μέσω των στοιχείων, καθώς η φυσική μας διάσταση δανείζεται από το φυσικό περιβάλλον τα βασικά «συστατικά».

Στην αστρολογική κωδική γλώσσα οι ποιότητες είναι τέσσερις: φωτιά, γη, αέρας και νερό.

 

Ο τρόπος έκφρασης όμως αυτών των στοιχείων της προσωπικότητας, περιγράφεται με τις Ιδιότητες.

 

Υπάρχουν τρεις τύποι έκφρασης:

Ο παρορμητικός

Ο σταθερός

Ο μεταβλητός

Οι ιδιότητες περιγράφουν την προσωπικότητα μέσω του δύσκολου δρόμου της ύπαρξης. Η εικόνα που θα μπορούσε να δοθεί, είναι αυτή ενός σταυρού.

Σημαντικό σύμβολο ο σταυρός, όπως αναφέρω και στο άρθρο μου «Ο συμβολισμός του σταυρού». Το σύμβολο πάντοτε μετέφερε μηνύματα και ήταν μέρος της παράδοσης της Αιώνιας Αλήθειας. Μέσω συμβόλων και μύθων, είχαμε πάντα την δυνατότητα να αποτυπώνουμε στο υποσυνείδητο έννοιες και ιδέες.

Η κάθετη γραμμή συμβολίζει την κάθοδο της ψυχής για να βιώσει στον φυσικό κόσμο την αποστολή της. Είναι η κάθοδος, αλλά και μετέπειτα η άνοδος, μέσω της εμπειρίας του θανάτου. Η οριζόντια γραμμή αποτελεί την γήινη πραγματικότητα με τη γέννηση και τον φυσικό θάνατο.

 

Η διασταύρωση πνεύματος και ύλης, είναι ένας δεσμός που πρέπει να εξισορροπείται παρά την δυσκολία και την ταλαιπωρία της αντίθεσης.

Είναι η σύγκρουση της πνευματικής μας φύσης, με αυτή της προσωπικότητας.

Το ίδιο μας το σώμα, αν σταθούμε όρθιοι και απλώσουμε τα χέρια, μοιάζει με ένα σταυρό. Είναι η επαφή της πνευματικής μας υπόστασης (κεφαλή) με το γήινο περιβάλλον (πέλματα).  Τα χέρια σε ευθεία,  συμβολίζουν την καθημερινότητά μας, τον μόχθο, την προσπάθεια.

 

Ιδιαίτερα σημαντικό σύμβολο υπήρξε και παραμένει ο σταυρός, καθώς αντιπροσωπεύει πολλά πράγματα. Ακτινοβολεί μια ευεργετική ενέργεια της ουσίας (του πνεύματος), και  είναι  σύμβολο της φωτιάς. Η φωτιά είναι καθαρισμός, λυτρωτική και εξελικτική δύναμη.

 

Ο τρόπος έκφρασης της προσωπικότητας, συνδέεται μέσω των Ιδιοτήτων λοιπόν, με την έννοια της φωτιάς και του σταυρού. Η εμπειρία στην γη, μοιάζει με ένα δύσκολο σταυροδρόμι, όπου το πνεύμα περιορίζεται στην φυσική διάσταση για να αποκτήσει εμπειρία. Κατά συνέπεια, στην αστρολογική γλώσσα, οι ιδιότητες θα αναδείξουν τον τρόπο που αντιδράμε απέναντι στις εμπειρίες αυτές…

 

Σε επόμενο άρθρο μας, θα αναφερθούμε σ’ αυτές αναλυτικά και θα κατανοήσουμε σε ποια ανήκουμε.