Το Fine Arts Museum of San Francisco, φιλοξενεί μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2018, Έκθεση με θέμα “Gods in Color: Polychromy in the Ancient World”,

η οποία αναδεικνύει έργα της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας μέσα από μια διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει οπτική, εκείνη του έντονου χρώματος.

Η Έκθεση αντιπαραθέτει 35 αντίγραφα, έντονα χρωματισμένα,

με αυθεντικά έργα από τη συλλογή του Μουσείου.

 

Υλικό για την έκθεση μπορεί να αναζητηθεί στους παρακάτω συνδέσμους,

καθώς και στο συνημμένο pdf (Press Release)

 

https://legionofhonor.famsf.org/exhibitions/gods-color-polychromy-ancient-world

https://photos.google.com/share/AF1QipO29ibBn2WFZO-6rXWB8gW5x0RLuLsdw6WmlRciMZEIRGlcWeweiaC6tJAc8UV6dQ?key=UzM4cHdRZ0s0dmRVY25VODR1ZnRKa0N0MFp0a21B

 

Για επαφή με το Fine Arts Museum of San Francisco σχετικά με την έκθεση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων,

κα Helena Nordstrom.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι:

Helena Nordstrom

International Public Relations Manager

Fine Arts Museums of San Francisco

de Young | Legion of Honor

415.750.7608 | 415.465.3531 (c)

HNordstrom@famsf.org

 

https://twitter.com/deyoungmuseum

@legionofhonor