Ούγγρος καλλιτέχνης

(1865 – 1961)

 

Λίλιαν Σίμου