της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

 

Έλεγε ο Γκιμπραν πως ο πραγματικά σοφός δάσκαλος δεν είναι αυτός που σε σπρώχνει μέσα στον οίκο της σοφίας, αλλά αυτός που σε οδηγεί στο κατώφλι του μυαλού σου. Άρα ο καλός δάσκαλος είναι αυτός που εμπνέει τον μαθητή.

 

Είχα την τύχη να γνωρίσω μερικούς καλούς δασκάλους στα δύσκολα εξετασιοκεντρικά μαθητικά μου χρόνια. Αυτοί οι δάσκαλοι είναι ό,τι καλύτερο μου έδωσε το σχολείο. Όσοι επιλέξατε το δύσκολο επάγγελμα του δασκάλου/καθηγητή να ξέρετε πως το έργο σας δεν σταματά στην διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που σας ανατέθηκαν, το έργο σας ξεκινά από αυτά και ολοκλήρωνεται με την έμπνευση αλλά και το παράδειγμα που δίνετε μέσα από την διδασκαλία σας στο μαθητόκοσμο.

Εμπνεύστε τον μαθητή σας να θέλει να μάθει και δεν θα μάθει μόνο αυτά που του λέτε αλλά πολύ περισσότερα. Ο πιο κρίσιμος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί την μάθηση, δηλαδή να παρωθεί τους μαθητές να θέλουν να μάθουν.

 

Η αποτελεσματική διδασκαλία απαιτεί επαγγελματική δέσμευση και αγάπη! Το να μάθει κανείς να διδάσκει απαιτεί γνώση τριών πολυεπίπεδων δεξιοτήτων:

  1. Γνώση του γνωστικού αντικειμένου
  2. Παιδαγωγική γνώση
  3. Διδακτικές δεξιότητες

Ο εκπαιδευτικός ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να αναρωτιέται: Για ποιον είναι το σχολείο;

 

Μια καλά σχεδιασμένη διδασκαλία μπορεί να περιέχει μνημονικές τεχνικές.

 

Μνημονικές τεχνικές ειναι οι μεθόδοι που βοηθούν στην απομνημόνευση πληροφοριών όπως στιχάκια με ομοιοκαταληξία ή ακρωνύμια. Για παράδειγμα στη διδασκαλία της ορθογραφίας του -ε ή -αι στην κατάληξη του παθητικού ενεστώτα της οριστικής, όπου δημιουργείται η σύγχυση μπορεί να αξιοποιηθεί το δίστιχο: <Εμείς και εσείς με έψιλον και τα άλλα με άλφα γιώτα>.Για την απομνημόνευση των χρονολογιών είναι πιο εύκολο οι αριθμοί να είναι σε σειρα παραδειγματος χάρη 1789.

 

Οι λέξεις κλειδιά (4-5 λέξεις) είναι χρήσιμο να είναι στο σχέδιο μαθήματος. Οι λέξεις κλειδιά μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της αίθουσας ώστε να λειτουργούν ως υπενθύμιση για τους μαθητές. Ακόμη τεχνικές κατευθυνόμενης γραφής είναι πολύ χρήσιμες. Μερικές τεχνικές είναι:

       1.Μια εξήγηση για αυτό που είπαμε είναι….

  1. Τα τεκμήρια είναι…
  2. Μια εναλλακτική εξήγηση είναι…
  3. Αυτή η εξήγηση μπορεί να βασίζεται…
  4. Από όλες τις εναλλακτικές εξηγήσεις πιο πιθανή θεωρώ

 

Επίσης βοηθητικές μπορεί να είναι και οι προτάσεις κατευθυνόμενης γραφής οι οποίες είναι πιο απλές και βοηθούν τους μαθητές να εκφραστούν υποδεικνύοντας τους τη δομή μιας πρότασης όπως η πρόταση: Προβλέπω ότι θα συμβεί……..επειδή……

 

Για να γίνει καλύτερη η επεξεργασια των γνώσεων χρειάζεται η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή. Οι μαθητές δεν θα πρέπει να είναι παθητικοί δέκτες των πληροφοριών αλλά να μπορούν να απαντήσουν το «γιατί». Όπως αναφέρουν διάφορες έρευνες η καλή επεξεργασία των πληροφοριών είναι αναγκαία συνθήκη για να καταγραφούν οι νέες πληροφορίες στο μνημονιακό σύστημα του ατόμου. Ακόμη, η χρήση της τεχνικής ΔΙ.Κ.Ε.Σ είναι μια πολύ καλή τεχνική αποτελεσματικής απομνημόνευσης αλλά και κατανόησης ενός κειμένου.

ΔΙάβασμα παραγράφου
Κάλυψη με το χέρι της παραγράφου
Εξιστόρηση της παραγράφου με λόγια του μαθητή
Σύγκριση της εξιστόρησης με το γραπτό κείμενο

 

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα υποστήριζε η Αγγέλου