της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου
Ας υποθέσουμε πως ένας από τους στόχους της εκπαίδευσης είναι να δημιοργήσει ανθρώπους που μπορούν να εκπαιδεύσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Κι αυτός ο στόχος θεσπίστηκε καθότι οι μαθητές είναι οι αυριανοί πολίτες, οι οποίοι θα χρειασθεί να μάθουν να διαχειρίζονται τη ζωή τους, να θέτουν τους δικούς τους στόχους, να ενισχύουν τον εαυτό τους στις δύσκολες στιγμές.
Για να μάθουν, λοιπόν, τα παιδιά να εκπαιδεύουν τον εαυτό τους χρειάζεται να θεσπίζουν στόχους. Οι στόχοι αυτοί χρειάζεται να είναι βραχυπρόθεσμοι καθότι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι βοηθούν τους μαθητές να αυτοπαρακολουθούνται και να αυτοξιαλογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Παραδείγματα συμπεριφορών που μπορεί ο μαθητής να παρακολουθήσει μόνος του θα μπορούσαν να είναι ο αριθμός των εργασιών που τελειώνει, ο χρόνος που αφιερώνει στην εξάσκηση μιας δραστηριότητας, ο αριθμός των βιβλίων που διαβάζει, ο αριθμός των προβλημάτων που λύνει σωστά, ο χρόνος που χρειάζεται για να διαβάσει ένα κείμενο μιας σελίδας ανά μάθημα και ανά κεφάλαιο κ.ά.
Οι μαθητές μπορούν να κρατούν ένα ημερολόγιο ή να έχουν μια λίστα ελέγχου καταγράφοντας την συχνότητα ή τη διάρκεια των συμπεριφορών τους που παρακολουθούν. Οι μαθητές επίσης μπορούν να κάνουν μια λίστα διαχείρισης εργασιών για καλύτερη αυτοπαρακολούθηση όπως:
1. Πότε πρέπει να παραδώσω τις ασκήσεις μου;
2. Σημείωσα όλες τις σημειώσεις στο τετράδιο μου;
3. Ο φάκελος μου περιέχει όλες μου τις εργασίες;
4. Έχω όλα τα αναγκαία αντικείμενα που χρειάζομαι;
5. Έχω χωρίσει την ύλη σε τμήματα προκειμένου να την εμπεδώσω μέχρι το διαγώνισμα;
6. Ποιες είναι οι αδυναμίες που παρουσιάζω και πώς μπορώ να τις ξεπεράσω;
Η αυτοαξιολόγηση είναι μια δύσκολη διαδικασία  καθότι το άτομο χρειάζεται να κρίνει την ποιότητα που παρουσιάζει η εργασία του.
Η αυτοδιαχείριση αφορά την εμπλοκή των μαθητών στα βασικά βήματα προς την αλλαγή συμπεριφοράς. Ο μαθητής δίνοντας έμφαση στη σκέψη και στο λόγο που απευθύνει στον εαυτό του συμβάλλει στην γνωστική τροποποίηση της συμπεριφοράς του. Πώς επιτυγχάνεται αυτό;
Πρώτον, ένας ενήλικας λειτουργεί ως πρότυπο μιλώντας στον εαυτό του την ώρα που εκτελεί μια εργασία.
Δεύτερον, το παιδί εκτελεί την ίδια ακριβώς εργασία υπό την εποπτεία του ενήλικα.
Τρίτον, το παιδί εκτελεί την εργασία καθοδηγώντας μόνο του τον εαυτό του.
Τέταρτον, το παιδί κατευθύνει τον εαυτό του ψιθυρίζοντας τις οδηγίες της εργασίας που διεκπεραιώνει και πέμπτον, το παιδί εκτελεί την εργασία καθοδηγώντας τον εαυτό του διαμέσου του εσωτερικού εγωκεντρικού του λόγου. Για να βοηθηθούν οι μαθητές στο να αυτοδιαχειρίζονται και να τροποποιούν γνωστικά την συμπεριφορά τους μπορούν οι εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν αφίσες αυτοκαθοδήγησης όπως τις παρακάτω: