Της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

Οι εκπαιδευτικοί συχνά αναθέτουν εργασίες που μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσα στην τάξη και άλλες που χρειάζεται οι μαθητές να κάνουν στο σπίτι τους.

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πληθώρα ερευνών για την αποτελεσματικότητα της χρήσης των εργασιών στο σχολείο. Σύμφωνα με μια μελέτη, οι μαθητές του Δημοτικού στην Αμερική περνούν το 51% του χρόνου διδασκαλίας των μαθηματικών στο σχολείο δουλεύοντας μόνοι τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιαπωνία είναι στο 26% και στην Ταιβάν μόλις το 9%. Εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι αυτές οι αλλαγές εξηγούν τους λόγους για τους οποίους οι Ασιάτες μαθητές είναι ανώτεροι στα μαθηματικά.

Αντιθέτως, έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες για την αποτελεσματικότητα της κατ’οίκον εργασίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών συντείνουν στην άποψη πως για να είναι χρήσιμες οι εργασίες στο σπίτι, οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν την εργασία.

Για να επωφεληθούν από την ατομική ή ομαδική εργασία στο σχολείο ή στο σπίτι, οι μαθητές χρειάζεται να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους για την εργασία τους. Για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους οι μαθητές πρέπει να βοηθηθούν από τον εκπαιδευτικό στο να την ξεκινήσουν σωστά και να έχουν κατανοήσει πλήρως αυτά που τους ζητούνται.

Ακόμη ερευνητές εξέτασαν πολλές μελέτες για την εργασία στο σπίτι και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σχέση ανάμεσα στην εργασία για το σπίτι και τη μάθηση είναι μικρή όσον αφορά τους μικρότερους σε ηλικία μαθητές, αλλά η σχέση ανάμεσα στην εργασία για το σπίτι και την επίτευξη αυξάνει προοδευτικά όσον αφορά στους μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές. Σύμφωνα με αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών, οι μαθητές Λυκείου που ασχολούνται επισταμένως με την κτ’οίκον εργασία τείνουν να έχουν καλύτερους βαθμούς.

Ενώ διεθνείς εκπαιδευτικοί οργανισμοί συστήνουν: για παιδιά προδημοτικής μέχρι και δευτέρας τάξης Δημοτικού να έχουν κατ’οίκον εργασίες που να μην ξεπερνάει τα 10-15 λεπτά αποπεράτωσης τους, μαθητές τρίτης Δημοτικού-έκτης Δημοτικού να έχουν κατ’οίκον εργασίες που να μην ξεπερνάει τα 30 λεπτά με μία ώρα ενώ στο Γυμνάσιο και Λύκειο η ποσότητα των εργασιών να γίνεται ανάλογα με το μάθημα.