ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τα ευρήματα μιας πρωτοπόρας και σημαντικής έρευνας, με επίκεντρο τη μετανάστευση των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την οικονομική κρίση του 2008 στην Ελλάδα, την οποία διεξήγαγε και συνέταξε ο ομογενής καθηγητής Γρηγόρης Αργυρός (Grigoris Argeros), δημοσιεύει αποκλειστικά ο «Εθνικός Κήρυκας».

Ο Δρ Αργυρός εξετάζει το κύμα μεταναστών από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ το διάστημα 2010-2015 και δεν διστάζει μάλιστα να το χαρακτηρίσει ως «τρίτο κύμα ελληνικής μετανάστευσης», δίπλα σε εκείνα των περιόδων 1890-1924 και 1968-1979.

Επιπλέον, ο κ. Αργυρός, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας και Εγκληματολογίας του Eastern Michigan University, παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στον «Ε.Κ.»  και μιλά για τη μελέτη του, η οποία έγινε δεκτή και θα καταχωρηθεί το φθινόπωρο στο Επιστημονικό Περιοδικό Νεοελληνικών Σπουδών (Journal of Modern Greek Studies).

Χρησιμοποιώντας επίκαιρα απογραφικά δεδομένα από την American Community Survey of Census Bureau (Υπηρεσία Απογραφής) των ΗΠΑ, η μελέτη εξετάζει το προφίλ των γεννημένων στην Ελλάδα μεταναστών που έφτασαν στις ΗΠΑ μετά την οικονομική ύφεση του 2008 και την οικονομική κρίση στην χώρα, με κύριο στόχο την παροχή μιας περιγραφικής ανάλυσης του κοινωνικοοικονομικού καθεστώτος και του καθεστώτος μόνιμης εγκατάστασης αυτού του πληθυσμού, καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών των νοικοκυριών/οικογενειών σε σχέση με εκ των προτέρων αφιχθέντων ομοεθνών τους που βρίσκονται στις ΗΠΑ.

Ακολουθούν τα συνοπτικά συμπεράσματα της έρευνας με τίτλο «Ελληνική Μετανάστευση στις ΗΠΑ, 2010-2015: Μια Περιγραφική Ανάλυση» («Greek Immigration to the United States, 2010-2015: A Descriptive Analysis»).

Αρχικά, συμπεραίνεται πως ο συνολικός πληθυσμός των Ελλήνων στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί σημαντικά μεταξύ του διαστήματος 2010-2015. Συγκεκριμένα, η απογραφή έχει καταγράψει πως το διάστημα 1980-2009 ο πληθυσμός που βρίσκονταν στις ΗΠΑ ήταν λίγο πάνω από τις 773.000, τη στιγμή που στο διάστημα 2010-2015 ο πληθυσμός έφτασε στο 1,1 εκατομμύριο. Οι μετανάστες της περιόδου 2010-2015 συνιστούσαν το 58% ολόκληρου του πληθυσμού των Ελλήνων που αφίχθη στις ΗΠΑ από το 1980.

Την περίοδο 1980-2009 ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 12% (210.000 το 1980, 185,406 το 2009), ενώ από την άλλη, ο πληθυσμός των Ελλήνων που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά περίπου 11% την περίοδο 2010-2015.

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά αυτού του νεοεισερχόμενου πληθυσμού, το μορφωτικό τους επίπεδο είναι υψηλότερο από εκείνο των ομοεθνών τους που βρίσκονταν ήδη στη χώρα. Εν αντιθέσει με τα προηγούμενα μεταναστευτικά κύματα, οι αφιχθέντες μετά το 2010 είναι πιο πιθανό να έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Περίπου το 31% αυτών βρίσκονται εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ αν εξαιρεθούν εκείνοι που δεν είναι σε σχολική ηλικία, περίπου το 49% των πρόσφατα αφιχθέντων μεταναστών είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής ή ακόμα υψηλότερης βαθμίδας, σε σύγκριση με το 28% όλων όσοι είχαν καταφθάσει νωρίτερα στις ΗΠΑ.

Ενα ακόμα σημαντικό εύρημα δείχνει πως ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοαμερικανών αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως λευκοί, κατά τις πρόσφατες αφίξεις είναι αυξημένος ο αριθμός όσων δηλώνουν πως είναι μη λευκοί και, κυρίως, αφρικανικής καταγωγής. Μάλιστα, οι τελευταίοι εμφανίζονται από τα στοιχεία ως κατέχοντες υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο τόσο σε σχέση με τους προσφάτως αφιχθέντες, όσο και σε σχέση με όσους βρίσκονταν πρωτύτερα στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, η μελέτη δείχνει σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή του νεοεισερχόμενου πληθυσμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι προσφάτως αφιχθέντες είναι περισσότερο διασκορπισμένοι γεωγραφικά σε σχέση με τους προϋπάρχοντες Ελληνες μετανάστες. Αν και είναι πρώιμο να χαρακτηριστεί ως τελεσίδικο πόρισμα, ο κ. Αργυρός αναφέρει πως είναι πιθανό όσοι προσήλθαν στις ΗΠΑ μετά το 2010 να αποφεύγουν τους παραδοσιακούς ελληνοαμερικανικούς εθνοτικούς θύλακες, όπως τον πολύ ισχυρό της Νέας Υόρκης. Αυτό μένει να διευκρινιστεί από τις μελλοντικές έρευνες, οι οποίες θα εξετάζουν λεπτομερέστερα την γεωγραφική κατανομή των Ελλήνων μεταναστών.

Οι προσφάτως αφιχθέντες Ελληνες μετανάστες στις ΗΠΑ εισέρχονται σε ένα πολύ διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό κλίμα και μια διαφορετική αγορά εργασίες σε σχέση με εκείνους που μετανάστευσαν κατά τα τέλη του 19ου και 20ού αιώνα.

Οι παραδοσιακοί πόροι και οι διαδρομές για την επίτευξη της κινητικότητας στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση, μαζί με τα συστήματα υποστήριξής της, είτε έχουν εξασθενήσει είτε έχουν εξαφανιστεί. Ως αποτέλεσμα, οι μετανάστες μετά το 2010, καθώς και οι γηγενείς απόγονοί τους, ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση στις ίδιες οικονομικές ευκαιρίες που επέτρεψαν στους Ελληνες που πρωτύτερα ήρθαν στις ΗΠΑ να πετύχουν το αμερικανικό όνειρο.

bit.ly/2JxK7fG