Της Δρος Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρυφωνιδου.

ΤΟ φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μπορεί να προληφθεί. Στα παιδιά είναι καλό να δίνονται ευκαιρίες για να αποκτήσουν διαπροσωπικές δεξιότητες.

Ακόμη να βοηθηθούν τα παιδιά στην εξάσκηση διαπροσωπικών τεχνικών ούτως ώστε να μπορούν να επιλύουν τις διενέξεις τους, να μπορούν να διαβουλεύονται. Το σχολικό κλίμα να είναι ευχάριστο, ήρεμο και ελκυστικό για τα παιδιά. Να υπάρχουν κανόνες καλής διαπροσωπικής επικοινωνίας οι οποίοι να γνωστοποιούνται σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς και να τηρούνται από όλους. Άρα χρειάζεται το ύφος του σχολικού περιβάλλοντος να είναι θετικό.

Σε αυτή την προσπάθεια, για την καλλιέργεια θετικού σχολικού κλίματος, βοηθά καταλυτικά το αν οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να συνεκτιμούν τα συναισθήματα των μαθητών τους και να μην είναι αποκλειστικά προσηλωμένοι στο εκπαιδευτικό τους έργο.

Επίσης σε αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει αν ενθαρρύνονται οι μαθητές στο να οργανώνουν εκδηλώσεις που απαιτείται η συνεργασία μεταξύ τους, να διδάσκονται τη μέθοδο της διαμεσολάβησης συνομηλίκων, να επιβραβεύονται οι θετικές συμπεριφορές των μαθητών, να χρησιμοποιούνται ήπιες τιμωρίες-συνέπειες- όταν οι μαθητές παραβαίνουν τους σχολικούς κανόνες με αποκλειστικό σκοπό την αναμόρφωση.

Οι πολύ αυστηρές τιμωρίες εκτρέφουν εχθρότητα και εξοστρακίζουν τον μαθητή όχι την πράξη του.

Ακόμη συνεχής και υποχρεωτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των γονέων και υποχρεωτική τακτική επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια. Η τακτική επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας διευκολύνεται μέσω των νέων τεχνολογιών. Επίσης, ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου στα σχολεία θα λειτουργήσει θετικά, αν επιτέλους θεσπιστεί- στην πρόληψη φαινομένων ενδο-σχολικής βίας αλλά και στην άμεση αντιμετώπιση τους. Για τις περιπτώσεις μαθητών θυτών ή και θυμάτων που οι γονείς αδυνατούν ή αρνούνται να συνεργαστούν με το σχολείο ίσως να βοηθούσε αν ήταν υποχρεωτική η συνεργασία με εκπαιδευτικό-σχολικό ψυχολόγο.

Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η παρακίνηση για θετική συμπεριφορά. Σε αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε αν υπήρχε πρόνοια βράβευσης των σχολείων που κατάφεραν να πατάξουν τον σχολικό εκφοβισμό ή που κατάφεραν να μην έχουν ούτε ένα θύμα σχολικού εκφοβισμού.