«Προσοχή στο διάκενο μεταξύ προσδοκίας και πραγματικότητας.

Κίνδυνος ατυχήματος!

Τελευταία προειδοποίηση.

Προσοχή στο διάκενο… τραυματίζονται τα όνειρα σας και κάποια από αυτά χάνονται.

Προσοχή! »

Σε ένα δρόμο γεμάτο από κόσμο οι σειρήνες ηχούσαν. Η προειδοποίηση σαφής. Κανείς όμως δεν τους έδωσε σημασία. Ούτε και εκείνη.