Της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου 
Ο όρος αυτοεκτίμηση σχετίζεται με το πως αισθάνονται οι άνθρωποι για τον εαυτό τους.
Τα άτομα με χαμηλη αυτοεκτίμηση έχουν ισχυρό Υπερεγω καθότι εξαρτώνται πολύ από την γνώμη των άλλων. Κάθε βίωμα απόρριψης ανατρέπει τη συναισθηματική τους ισορροπία και την αξία που προσδίδουν στον εαυτό. 
Αντίθετα τα άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση ενεργοποιούν τους μηχανισμούς Άμυνας σε κάθε αρνητική ενίσχυση με αποτέλεσμα η συναισθηματική διέγερση να είναι σημαντική.
Πολλοί ερευνητές κάνουν λόγο στην λεγόμενη αυτοεκτίμηση της περίστασης. Αυτή η περιστασιακή αυτοεκτίμηση ενισχύεται ή αποδυναμώνεται από συγκυριακα γεγονότα π.χ  προαγωγη
Η αυτοεκτίμηση έχει δύο διαστάσεις:την αξία, δηλαδή τα αισθήματα εκτίμησης που έχει κάποιος για τον εαυτό του και η ικανότητα, δηλαδή το συναίσθημα ότι οι ενέργειες μου είναι πετυχημένες.
Πολλές φορές επιχειρούμε να από κρύψουμε πλευρές της προσωπικότητας μας εξαιτίας του φόβου της απόρριψης.
Για να εξασφαλιστεί η θετική αυτοεκτίμηση και να μην φοβάται το άτομο την απόρριψη χρειάζεται αποδοχή και αγάπη, αυτογνωσία, θετικές ενισχύσεις, καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης, προστασία ατομικότητα, χάραξη προσωπικών ορίων, έμφαση στην δημιουργικότητα.