της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

 

Ιδιοσυγκρασία είναι ο όρος που περιγράφει τον ιδιαίτερο τρόπο αντίδρασης ενός ατόμου στο περιβάλλον του. Η ιδιοσυγκρασία, ως έννοια, απεύθυνεται στο πως της συμπεριφοράς και όχι στο γιατί που σχετίζεται ασυνείδητα ή συνειδητα με αιτίες που προξενούν διάφορες ενέργειες.

Με τον όρο ιδιοσυγκρασία εννοείται το σύνολο των εγγενών ιδιοτήτων ή τρόπων αντίδρασης που διατηρούνται στο χρόνο ανάλογα με το άτομο, τα βιώματα του και τις συνθήκες μεγαλώματος. Η ίδια η ιδιοσυγκρασία του παιδιού  που επιδρά στην ανάπτυξη του, δεν αναιρεί με κανέναν τρόπο το μερίδιο της ευθύνης των γονέων του σε ένα πλαίσιο. Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας γίνονται εμφανή και μετρήσιμα κατά τον τέταρτο μήνα ζωής του βρέφους. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ιδιοσυγκρασίας της Νέας Υόρκης η ιδιοσυγκρασία του  παιδιού διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά:

  1. επίπεδο δραστηριότητας
  2. επίπεδο κανονικότητας
  3. ένταση
  4. κατάσταση προσέγγισης-απομάκρυνσης
  5. επίπεδο προσαρμοστικότητας
  6. ευαισθητοποίηση
  7. ποιότητα διάθεσης
  8. βαθμός απόσπασης προσοχής
  9. βαθμός επιμονής

 

Ορισμένα παιδιά γεννιούνται με πιο δύσκολα ή λιγότερο επιθυμητά ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά. Η σχολή της Νέας Υορκης υποστηρίζει πως ορισμένοι ιδιοσυγκρασιακοί τύποι δυσκολεύουν την εκπαίδευση και την πειθάρχηση ενός παιδιού. Μέσω της παρατήρησης του βρέφους μπορεί ο γονιός να αντιληφθεί ενδεικτικά ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία του παιδιού του, ωστόσο υπάρχουν και κλίμακες ή ερωτηματολόγια που μετρούν την ιδιοσυγκρασία του παιδιού, τα οποία μπορεί ο γονιός να τα κάνει κατά την επίσκεψη του σε ειδικούς ψυχικής υγείας και ανάπτυξης.