από την Δρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρυφωνίδου.

Μεγαλώνοντας άκουγα συχνά τη φράση «Οι άνδρες δεν κλαίνε» ακόμα και αν αναρωτιόμουνα το γιατί το λένε αυτό, ποτέ δεν μπήκα στην διαδικασία να εξετάσω το γιατί οι άνδρες δεν κλαίνε. Πια μεγαλώνω ένα αγόρι και προσωπικά του λέω όποτε νιώθει την ανάγκη να κλάψει να το κάνει. Κανένας άνδρας ή γυναίκα δεν μπορεί να σταματήσει την ανθρωπινότητα του, τη δυσκολία, την ανάγκη, την αδυναμία. Όλα αυτά είναι σύμφυτα με την έννοια «άνθρωπος». Αυτές τις στερεοτυπικά ειπωμένες αντιλήψεις του πως πρέπει να είναι οι άντρες και οι γυναίκες τις ακούμε συχνά, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ισχύουν κιόλας!

Ποιες είναι οι διαφορές στην έκφραση του συναισθήματος μεταξύ ανδρών και γυναικών; Η έκφραση των συναισθημάτων συμβάλλει στην υγεία και την ευεξία. Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν  ότι οι άνδρες εκφράζουν τα συναισθήματα τους λιγότερο σε σχέση με τις γυναίκες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν βιώνουν συναισθήματα . Υπάρχουν και μελέτες που δείχνουν πως οι διαφορές στην έκφραση μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι μικρές. Από ερευνητικά ευρήματα διαφαίνεται πως οι άνδρες ασχολούνται περισσότερο με τα αρνητικά συναισθήματα τους, είναι πιο αναποτελεσματικοί στον χειρισμό δύσκολων καταστάσεων ζωής, εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό συναισθήματα θυμού, υπερηφάνειας και ζήλιας. Η εκδήλωση αυτών των συναισθημάτων συνδέεται με την τάση που έχουν οι άνδρες στο να επιδεικνύουν ισχύ και έλεγχο αλλά ταυτόχρονα ενοχοποιούνται για την αρνητική επίπτωση που έχουν για την υγεία τους. Διάφοροι επιστήμονες προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την τάση που έχουν οι άνδρες να μην εκφράζουν τα συναισθήματα τους.

Οι άντρες αποκρύπτουν τα συναισθήματα τους, σύμφωνα με νέες έρευνες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις κοινωνικές απαιτήσεις που τους θέλουν ισχυρούς και ψύχραιμους. Ο παραδοσιακός ανδρικός ρόλος θέλει τον άντρα σκληρό, τραχύ και κουβαλητή. Άλλοι ερευνητές αναφέρουν πως οι άνδρες δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματα γιατί υπάρχουν πολλές αιτίες όπως η ελλειπής ενσυναίσθηση, οι αρνητικές αξιολογήσεις των προσωπικών συναισθημάτων, η έλλειψη κοινωνικών ευκαιριών για έκφραση συναισθημάτων και η αλληλεπίδραση όλων αυτών. Στην ουσία η εικόνα του άνδρα είναι συνυφασμένη με μια ηγεμονική αρρενωπότητα. Η εικόνα του άνδρα που ξεπερνά όλα τα εμπόδια με ικανότητα και δίχως συναισθηματισμούς εγκλωβίζει πολλούς άνδρες σε αυτό το πρότυπο. Ποιος είπε ότι οι άνδρες δεν μπορούν να κλαίνε; ποίος μπορεί να αποδείξει επιστημονικά πως όποιος κλαίει είναι λιγότερο άνδρας;

Είναι γεγονός πως η μη έκφραση συναισθημάτων συνδέεται με την επιβάρυνση στην υγεία. Είναι πιθανόν, όμως, οι άνδρες μπορεί να εκφράζουν τα συναισθήματα τους με μη λεκτικό τρόπο. Αλλά τίποτα δεν πρέπει να τους εμποδίζει στο να τα εκφράζουν και λεκτικά. Η έκφραση των συναισθημάτων είναι σημαντική γιατί συντελεί στην σωστή διαχείριση των συναισθημάτων και η σωστή διαχείριση των συναισθημάτων έχει θετική σχέση με την ψυχική και σωματική υγεία