Της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου 

Η κατάκτηση ενός εκπαιδευτικού στόχου μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από έξι στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της απόκτησης. Στο στάδιο της Απόκτησης το παιδί κατακτά τη γνωστική δεξιότητα και την εκτελεί. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της ευχέρειας. Το παιδί μαθαίνει να εκτελεί την δεξιότητα με ακρίβεια. Ύστερα είναι το στάδιο της διατήρησης. Στο στάδιο αυτό ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει διάφορες διδακτικές δραστηριότητες προκειμένου η αποκτηθεισα δεξιότητα αντεχει στο χρόνο. 

Στο στάδιο της διάκρισης το παιδί μπορεί πλέον να διακρίνει την νέα γνώση από αλλες μαθημενες δεξιότητες. Στη γενίκευση το παιδί μπορεί να εφαρμόζει τη γνωστική δεξιοτητα σε διαφορετικά έργα. Η Εφαρμογή της γνωστικής δεξιότητας με νέους τρόπους αφορά το στάδιο της προσαρμογής. 

Για να δούμε ένα παράδειγμα για να γίνουν κατανοητά τα πιο πάνω. 

Πρώτο στάδιο:Το παιδί διαβάζει τα γραμματα

Δεύτερο στάδιο: Το παιδί διαβάζει τα φωνήεντα ανακατεμένα σε κάρτες 

Τρίτο στάδιο:Ξαναδιαβάζει τα φωνήεντα κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

Τέταρτο στάδιο:Αναγνωρίζει τα φωνήεντα αφού τα κυκλωσει ανάμεσα σε άλλα γράμματα 

Πέμπτο στάδιο: Αναγνωρίζει και διαβάζει τα φωνήεντα όταν του ζητείται μέσα σε συλλαβές, λέξεις και προτάσεις 

Εκτο στάδιο:Το παιδί όπου και όποτε δει τα γράμματα τα αναγνωρίζει και τα διαβάζε