της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

Τι είναι η ιδιοσυγκρασία;

Ιδιοσυγκρασία είναι οι βιολογικές ατομικές διαφορές στη συμπεριφορά, παρούσες από την γέννηση του παιδιού οι οποίες παραμένουν σταθερές στην πορεία του χρόνου. Για να δούμε πώς τα αναγνωρίζουμε:

Ενεργά βρέφη και ήσυχα βρέφη

βρέφη που εξερευνούν το περιβάλλον τους για μεγάλο διάστημα

βρέφη που ανταποκρίνονται θερμά στους ανθρώπους

βρέφη που κάνουν συνεχώς φασαρία

Έχουν ή όχι κανονικό ρυθμό στις βασικές λειτουργίες του οργανισμού

Προσαρμόζεται εύκολα ή δύσκολα στις αλλαγές

Διασπάται εύκολα ή δύσκολα η προσοχή του

Το αν ένα παιδί είναι ευπροσάρμοστο ή όχι εξαρτάται και από την ιδιοσυγκρασία του. Η ιδιοσυγκρασία του παιδιού δεν έχει καμία σχέση με τους γονείς του και την ανατροφή που του δίνουν. Ωστόσο η προσαρμογή της συμπεριφοράς ενός παιδιού σχολικής ηλικίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλεπίδραση της δικής του ιδιοσυγκρασίας με την ιδιοσυγκρασία των γονιών του, τον τρόπο που ανταποκρίνονται σε αυτό. Κάθε παιδί εκδηλώνει τα ιδιοσυγκρασιακά του χαρακτηριστικά με τον δικό του τρόπο. Αρκετοί ψυχολόγοι και ψυχίατροι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες ιδιοσυγκρασίας: το εύκολο, το αργό και το δύσκολο παιδί. Στην κατηγορία των εύκολων παιδιών κατατάσσεται περίπου το 40% των παιδιών. Το 10% των παιδιών θεωρούνται δύσκολα ενώ ένα 15% των παιδιών θεωρείται ότι αποτελούν τα αργά παιδιά. Ένα 35% των παιδιών δεν ανήκει σε καμία κατηγορία. Δυσκολίες στη συμπεριφορά, ωστόσο, μπορεί να οφείλονται σε άλλα προβλήματα.