από τον Αχιλλέα Παπαδιονυσίου.

Ο Πρόεδρος εθελοντών Δικτύου Περραιβια κ Κωσταντινος Σκριάπας μιλάει για τους Βασικούς Πυλώνες δράσης του Δικτύου Περραιβία, για τις επιστημονικές επιτροπές που έχει ιδρύσει, για το έργο του στους τομείς Πολιτισμού, Περιβάλλοντος , Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Οικονομίας και άλλα πολλά.