από τον Αχιλλέα Παπαδιονυσίου.

Ο Κοσμήτορας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου κ Ιωάννης Καλαβρουζιώτης μιλά για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για τα θετικά και τ’ αρνητικά της , για το αν εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, αν ειναι δυνατόν να καθιερωθεί και στις Πρωτοβάθμια , Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση , καθώς και για τις δυσκολίες που υπάρχουν για τούς καθηγητές και για τους φοιτητές.