από τον Αχιλλέα Παπαδιονυσίου.

Ο Διεθνώς γνωστός καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης μιλάει για την ενασχολησή του με την Φιλοσοφία, για τον ρόλο και τον σκοπό της φιλοσοφίας. πόσο η Φιλοσοφία επηρεάζει τον άνθρωπο, για τους Έλληνες Φιλοσόφους, τι τον συνδέει με την Κεφαλλονιά, για το Συγγραφικό του έργο και για την ιδεολογιά της απλότητας.