από τη Νίτσα Μανωλά.

On the 27th of August we celebrate St. Fanourios Day. We make this cake to honor him and to pray for health to our families and friends!

Στις 27 Αυγούστου γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος. Φτιάχνουμε την πίτα του και προσευχόμαστε για υγεία στις οικογένειες και τους φόλους μας!

Quick and easy cake made with few ingredients dedicated by the Greek Orthodox religion to St. Fanourios. Made when one want something revealed or found.