ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

Το παρόν βιβλίο µελετάει τρία συναισθήµατα: την αιδώ, την αγάπη και την αγωνία. Η αιδώς εξετάζεται ως το κατεξοχήν συναίσθηµα που ντρέπεται να πει το όνοµά του, η αγάπη στην πολύπλοκη σχέση της µε την ηθική και η αγωνία ως θεµελιώδης ανθρώπινη διάθεση, ικανή να αποκαλύψει βασικές αλήθειες για την ανθρώπινη ύπαρξη. Κάθε συναίσθηµα συντονίζεται µε την
κίνηση της ζωής µας από το παρελθόν (όπου συνέβη εκείνο για το οποίο αισθανόµαστε αιδώ) στο παρόν (όπου ενεργείται η αγάπη προς τον άλλο) και στο µέλλον (µε την αγωνία που γεννά η απουσία βεβαιοτήτων). Η φιλοσοφική ανάλυση των τριών συναισθηµάτων ευελπιστεί να συµβάλει στην εξήγηση γιατί η θυµική εµπειρία, ερµηνευόµενη έλλογα, αποτελεί µέσο ανακάλυψης της πραγµατικότητας και πολύτιµη πηγή αυτογνωσίας.


Ο Αντώνης Χατζηµωυσής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Φιλοσοφίας του Τµήµατος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήµης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Δίδαξε φιλοσοφία στο University College London (UCL), στο University of Manchester και στοMassachusetts Institute of Technology (MIT). Κύρια έργα του: Philosophy and the Emotions(Cambridge University Press, 2003), The Philosophy of Sartre (Routledge, 2011), Self-Knowledge(Oxford University Press, 2011), Ο φόβος (Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2014),
Φιλοσοφικά πορτρέτα (Πόλις, 2017).