Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας το Τμήμα Ελληνικών της Αθηναϊκής Ακαδημίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει την τηλεκδήλωση:

Η συμβολή της Ελληνικής στην Αγγλική Γλώσσα

Τη διαδικτυακή παρουσίαση θα πραγματοποιήσουν η Δρ. Ελένη Κοροσίδου και η Δρ. Ιωάννα Καϊάφα.

Συντονίστρια: Σεβαστή Ζιώγα-Βαρυτιμίδου
Χρόνος εκδήλωσης: Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 13:30 (Ώρα Ανατολικής Ακτής)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σύνδεσμο σύνδεσης μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: c.varitimidiss@pcsb.org

Η ανωτέρω εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τάμπα.

Πληροφορίες για την παρουσίαση και τους ομιλητές

Η εισήγηση της της Δρ. Ιωάννας Καϊάφα και της Δρ. Ελένης Κοροσίδου επικεντρώνεται στη συμβολή της ελληνικής γλώσσας στην αγγλική. Για τον σκοπό αυτό, έχει επιλεγεί μια σειρά από λέξεις που εμφανίζονται στην αγγλική γλώσσα και η ρίζα τους είναι ελληνική. Η ετυμολογία των λέξεων δίνεται με απλό τρόπο και υπογραμμίζεται η σημασία τους. Οι λέξεις αυτές αφορούν σε διάφορα θεματικά πεδία, όπως για παράδειγμα στη Δημοκρατία, στην Ιατρική και σε άλλες επιστήμες, στην Αρχιτεκτονική και στον Αθλητισμό. Από την προσέγγισή τους προκύπτει η σημαντική επιρροή της Ελληνικής γλώσσας στην Αγγλική, καθώς και το γεγονός ότι οι λέξεις είναι φορείς ιδεών. Συνοψίζοντας, υπογραμμίζεται ότι οι γλώσσες είναι ζωντανοί οργανισμοί που συνδιαλέγονται μεταξύ τους, δανείζουν και δανείζονται, και βρίσκονται συνεχώς υπό διαμόρφωση.

– Η Δρ. Ιωάννα Καϊάφα είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, επιμορφώτρια στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ίδιου Πανεπιστημίου, καθώς και μέλος του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου «ΤΗΜΕΝΟΣ».

– Η Δρ. Ελένη Κοροσίδου είναι διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, επιμορφώτρια στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του ίδιου Πανεπιστημίου, καθώς και μέλος του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου «ΤΗΜΕΝΟΣ».