Συγγραφέας: P.J. Rhodes

Μετάφραση: Πέτρος Γεωργίου

O P. J. Rhodes, ένας από τους πλέον διακεκριμένους ιστορικούς της αρχαιότητας, αφηγείται με κομψότητα και ζωντάνια την αρχαϊκή, την κλασική και την ελληνιστική περίοδο, έως τις απαρχές της ρωμαϊκής ηγεμονίας. Μελετά τους λαούς που είχαν τις καταβολές τους στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου, οι οποίοι κατά την ιστορική τους πορεία μετανάστευσαν στα παράλια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και ύστερα (ως επακόλουθο των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου) στην Εγγύς Ανατολή και ακόμη πιο πέρα.

Αυτό το άριστα τεκμηριωμένο βιβλίο εξερευνά ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η επική σύγκρουση με την Περσία, η οδυνηρή αντιζηλία ανάμεσα στη Σπάρτη και στην Αθήνα, ο θεσμός της δουλείας, η ιθαγένεια και η εθνικότητα, η θρησκεία και η φιλοσοφία, η λογοτεχνία και οι εικαστικές τέχνες.

Ο P. J. Rhodes είναι ομότιμος καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ και εταίρος της Βρετανικής Ακαδημίας. Στα πολλά βιβλία του συγκαταλέγονται τα The Athenian Boule, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Alcibiades, Greek Historical Inscriptions 404-323 BC (με τον Ρόμπιν Όζμπορν), Ancient Democracy and Modern Ideology, The Greek City States: A Source Βook (Οι ελληνικές πόλεις-κράτη: Μια συλλογή πηγών, μτφρ. Ι. Κ. Ξυδόπουλος, εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα, 2011) και A History of the Classical Greek World 478-323 BC.