Συλλέγει «δάκρυα» από πεύκα, δίνοντας χαρά στο δάσος και την οικογένειά του

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Έχει δύο παιδιά και …4.500 δένδρα του δάσους να φροντίσει. Ξεκινάει να δουλεύει...

Read More